Fishguard Folk Singers

Cantorion Gwerin Abergwaun

Fishguard Folk Singers - Cantorion Gwerin Abergwaun are a group of friends who began singing together in 2015 almost by accident. 
They all go to the regular Tuesday night folk club sessions in the Royal oak, but had not sung as group until the R.N.L.I. asked the club if any one could provide entertainment for their annual supper. They rehearsed some shanties and songs of the sea and went along to perform. Since then they have sung at many events to raise funds for the annual Fishguard Folk Festival,  held over the late May Bank holiday Weekend and to raise money for organisations such as Welsh Air Ambulance, R.N.L.I. and other local community causes. They have a varied repertoire including popular traditional shanties and sea songs, including some in welsh and some self penned. They were in Falmouth in 2017 as visitors to the International Shanty festival, and were asked to stand in for a group unable to come. As a result of that, the singers were asked to return in 2018 and 2019 as featured performers and bring their special brand of music from West Wales. Fishguard Folk Singers can also adapt their set to accommodate seasonal songs such as Christmas carols and songs 
If you want to organise a fundraiser of your choice, we will come and sing and play for you, subject to availability,  
all we ask for is a donation to the festival funds, dependant on monies raised at the event.
Contact 07934 418186 - email storesman@gmail.com

Cantorion Gwerin Abergwaun Grŵp o ffrindiau yw Cantorion Gwerin Abergwaun a ddechreuodd berfformio
gyda'i gilydd bron yn ddamweiniol. Maen nhw i gyd yn mynychu'r sesiynau gwerin rheolaidd ar nos Fawrth yn y Royal Oak
ond doedden nhw ddim wedi canu fel grŵp hyd nes i'r RNLI ofyn i'r clwb a allai rywun ddarparu adloniant ar gyfer eu cinio blynyddol.
Buon nhw'n ymarfer ychydig o siantis a chaneuon môr a mynd allan i berfformio. Ers hynny maen nhw wedi canu mewn
nifer o ddigwyddiadau i godi arian ar gyfer Gŵyl Werin flynyddol Abergwaun sy'n cael ei chynnal dros Ŵyl y Banc ar ddiwedd mis Mai ac
ar gyfer sefydliadau fel Ambiwlans Awyr Cymru, yr RNLI ac achosion da eraill yn y gymuned.
Mae ganddynt repertoire o ganeuon amrywiol gan gynnwys siantis poblogaidd traddodiadol a chaneuon y môr gan gynnwys rhai Cymraeg a rhai gwreiddiol. Yn 2017 roedden nhw yn Falmouth, yn ymweld â'r Ŵyl Siantis Rhyngwladol a gofynnwyd iddynt gymryd lle grŵp oedd yn methu dod. O ganlyniad gofynnwyd iddynt ddychwelyd yn 2018 fel perfformwyr gan ddod a'u math arbennig o gerddoriaeth o orllewin Cymru. Mae'r Cantorion yn gallu addasu eu rhaglen i gynnwys caneuon tymhorol fel carolau a chaneuon Nadolig. Os ydych yn trefnu digwyddiad codi arian gallwn ddod i ganu a chwarae cerddoriaeth i chi, os ydym ar gael, dim ond gofyn am rodd i gronfa'r ŵyl fyddwn ni gan ddibynnu ar yr arian a godir yn y digwyddiad.
Cysylltwch â 07934 418186 e-bost storesman@gmail.com

click picture for youtube video